Campingophugfalsterskilt nyt logo 27-08-2020
ophugfalsterlogo
Artikelbanner_300x250px

NYE Priser på ophugning FRA D. 10-03-2020.


Hvis man selv kan lever den på vores adr. 950,-


Hvis vi skal afhent den fra roskilde & op ad 2300,-

og over til midt jyllland. pris på bro er 240,- over i

vi betal selv vejen tilbage igen. 

Fra roskilde og ned til lolland er det 1875,-

Men de skal kunne køre på vejen lovligt.

vi kan behjælp med nye hjule & pærer der til.

Hvad vi skal brug ind vi kommer er stel.nr. på vognen.


Tid vi brug på hjule skift samt pære på vogn kommer der 312,50,- over i.


Tid vi skal brug på at få den frem på grund den stå på vil bliv lagt over i også.


Hvis de ikke kan det kommer der transport pris over i.


De priser der stå her er der indregnet moms i.


Ved rigtig gamle vogne der er ved fald fra hinnaden kan vi komme ud for at skal skille ad hvor de stå og der er det på time pris af 2 mænd 312,50,- pr mand. i de timer vi er om at få den væk i derfra. der er vi normal 2 til 3 timer om det. +/- størresle af vogn. og stor fordel vil være at vi kan få strøm/el på sted til det.


Hvis det er den forkert resevedel.


Hvis vi har komme til at sendt til jer. men der

overfør vi først penge retur når

vi har den forkert resevedel i vores hænder igen.

og hvis vi har den rigtig dele på lager afligevel

sender vi den rigtig dele til jer hvis i ønske det

ellers returnere selvfølgelig 

jeres penge igen til jeres bank konto

eller mobilpay vi dem tilbage igen.

og det kan ske og derfor undskylder vi 

på forhånd og tak for en gode handle.


Tilbagebetaling på grund fejl køb eller forkert sendt varer har vi en behandlingstid på 3 til 5 uge i det.

 

Hvis de resevedel sidder fast på en vogn.


Hvis de resevedel sidder på en vogn i nu og vi skal afmontere det af vognen, før vogn ryger i gemmen vors ophugning afdeling skal I regn med et

ekstra gebyr på 250,- + moms pr time

og vi skal nok fortælle hvor langtid vi skal brug på at afmontere det. ellers er i velkomme til at selv komme her ned og gør det selv. men hvis man ødelægge de andre resevedele der er på vogn komme man til at erstatte dette så hele kalde på hjælp til det så kan vi ødelægge det ud det koster mere for jer hvis det er.

vi kan også afmontere det i mens i er her for den

ekstra gebyr på 250,- + moms pr time


Depositum på et køb.


Hvis du har lagt et depositum på et køb på en campingvogn/båd eller en ting hos Ophug Falster få du normal ikke dit depositum tilbage hvis man fortryder sit køb ind man skal betal det sidst beløb af sit køb med mindre der er anden aftale ind man ligge et depositum 


Et kan være hvis man har lagt et depositum på en vogn der ikke er papir på og vi skal skaffe papir hjem før handel kan afslutte rigtig. ( skat/motorkontor har op til 30 dag i behandlingstid på en være sag de modtag.)


Eller at man har lagt et depositum på en varer fordi man ikke har alle pengene på nu værene tidpunkt når man køber en varer hos Ophug Falster. og der få man hele ikke sin penge tilbage.


Tilbagebetaling af depositum har vi en behandlingstid på 3 til 5 uge i det. 


Depositum på udlejening af.


Udlejening af en campingvogn af Ophug Falster skal man ligge et depositum på vognene som man få tilbage når vogn er komme retur til os ude skader som ikke var der da man leje vogn af os og der ikke mangle noget i vogn efter udlejening depositum bliver betal tilbage ind for 14 dage efter vi har modtag igen, gem gang af vogn ske når man hent den eller lever den igen på vores adr/jeres adr. og er der en skade på vogn komme det til at stå med på papirne men jeres og vores underskift der på. ind udlejening sker.


Hvis man har lagt et depositum på en udlejening når man har book vogn eller værktøj hos Ophug Falster og man fortryder det indfor et mdr før udlejening sker få man hele sit depositum tilbage igen. er vi ind i mdr op til udlejening tidspunkt for man det halv tilbage af depositum

op til en uge før udlejening


og er det i uge op til udlejening få man ikke noget tilbage igen af depositummet.


Køb hos Ophug Falster.


Kan sker ud fra navne på Facebook eller DBA.


Side på facebook

Campingvogns Ophug Falster


Gruppe på Facebook

Alt til camping i brugt dele


Gruppe på Facebook

Ophug Falster


Profil på Facebook

Jan Koldinghus Gram


Profil på Facebook

Thomas Koldinghus Gram


Profil på Facebook

Charlotte Koldinghus Gram


Profil på Facebook

Malene Sarah Hansen

Ophugfalster 30 43 40 18

Copyright © All Rights Reserved

Få kontakt

Slotsvej 3, 4871 Horbelev

Følge os på Facebook